[1]
Pehala, I.A. 2017. FRASA DAN KLAUSA DALAM KATA POLISINTESIS PADA BAHASA TOLAKI. LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. 14, 2 (Apr. 2017), 127-140. DOI:https://doi.org/10.30957/lingua.v14i2.283.