(1)
Warmadewi, A. A. I. M.; Suarjaya, A. A. G.; Susanthi, I. D.; Artana, N. L. G. M. A. D. Kesantunan Berbahasa Dalam Bahasa Bali Oleh Selebgram Pada Media Sosial Instagram. LI 2021, 18, 234-246.