WARMADEWI, A. A. I. M.; SUARJAYA, A. A. G.; SUSANTHI, I. D.; ARTANA, N. L. G. M. A. D. Kesantunan Berbahasa dalam Bahasa Bali oleh Selebgram pada Media Sosial Instagram. LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, v. 18, n. 2, p. 234-246, 31 Aug. 2021.