Warmadewi, A. A. I. M., Suarjaya, A. A. G., Susanthi, I. D. and Artana, N. L. G. M. A. D. (2021) “Kesantunan Berbahasa dalam Bahasa Bali oleh Selebgram pada Media Sosial Instagram”, LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 18(2), pp. 234-246. doi: 10.30957/lingua.v18i2.713.