Bakri, B. F., J. Mahyudi, and M. Mahsun. “Perempuan Di Bidang Politik Dalam Surat Kabar Lombok Post Tahun 2019: Analisis Wacana Kritis Perspektif Teun A. Van Dijk”. LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, Vol. 17, no. 1, Feb. 2020, pp. 65-78, doi:10.30957/lingua.v17i1.625.